O týmu - COET

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 Czech Outdoor eXtréme team,z.s.

působí v rozsahu NOZ. Sídlem spolku je Brno, Údolní 222/5, PSČ 602 00.
Spolek a jeho členové se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR a svými stanovami a dalšími předpisy.
Spolek je založen za účelem rozvoje sportovních aktivit v přírodě, za účelem využití přírody ke sportování , jako největší volně dostupné tělocvičny.
Spolek je nezisková organizace jejímž cílem je zpřístupnit outdoorové sporty co nejširšímu počtu mladých lidí.
Spolek je účelovým sdružením, které slouží k informovanosti veřejnosti o outdoorových aktivitách, a jeho snahou je přivést zpět děti a mláděž , ale nejen ty, ke sportování v přírodě. slouží k vzájemné výměně poznatků, zkušeností a zdokonalování všesportovní přípravy jednotlivců i skupin a to nejen na vrcholové úrovni; organizuje sportovní outdoorové činnosti a soutěže, spolek vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. Zejména vede veřejnost a mládež ke sportování v přírodě a jejímu využití , jako největší tělocvičny.

Spolek hájí zájmy členů, za tím účelem spolupracuje s dalšími outdoorovými spolky a sdruženími, např. s Českým olympijským výborem, s Českým klubem olympioniků, s ČUS a dalšími sportovními svazy, s ministerstvy, orgány státní správy a samosprávy při vytváření podmínek pro členy sdružení; spolupracuje se svazy, institucemi i s jednotlivci.

COET je nepolitický. 
Působení politických stran, politických hnutí, církevních nebo náboženských společností nebo prosazování jejich programů je ve spolku nepřípustné.

Outdoor není jen běh v přírodě, pobyt v přírodě vyžaduje všestrannost.

Outdoorem v současnosti lze chápat vše, co se děje "za dveřmi" našeho či vašeho bytu , domu nebo kanceláře či jiného pracoviště. V současnosti je outdoor brán jako pobyt ve volné přírodě, sportovní aktivity v přírodě nebo prostě pobyt pod širým nebem. Svůj volný čas tak můžeme trávit outdoorovými sporty, což může být běh, in line bruslení, potápění, horolezectví, cyklistika, vyžití v lanových centrech, skialpinismus, plavání, ale také jakákoliv turistika a další aktivity, jako malá kopaná, street basketball , atd., tedy vše, co se koná v létě i zimě venku.
Outdoor je také označení stylu oblečení nebo využívání volného času a někteří ho berou za svůj módní trend.
Do outdoorového vybavení pak může spadat skoro cokoliv, co má s těmito sporty něco společného. Může to být vybavení od helmy pro lyžaře, horolezce, přes teleskopické hole pro nordic wolking, běžecké lyžování, horská kola, in line brusle až po letní či zimní oblečení,či o neopreny, lodě, stany nebo turistické vybavení a mnoho dalšího. Outdoorové oblečení se přitom můžeme nosit i mimo sportovní aktivity.
Outdoorové oblečení vyžaduje hlavně vhodnost materiálu , ze kterého je toto oblečení vyrobeno a tím určující možnosti jeho využití. Účelem outdoorového oblečení je ochrana před nepříznivým počasím a to znamená, že by mělo být nepromokavé, odvětrávané, mělo by mít podlepené švy a mnoho dalších vymožeností pro ochranu před každým počasím. Samozřejmostí je, že outdoorové oblečení pro zimní sporty bude mít jiné vlastnosti než oblečení pro letní sporty.
Staňte se i Vy členem našeho spolku.
Czech outdoor eXtréme team vznikl před třemi roky, jako volné uskupení nadšenců objíždějících outdoorové multisportovní podniky v ČR, jehož snem byla účast na věhlasném Red Bull Dolomitenmannu a dalších závodech. Postupen času se k zakládajicím členům Czech outdoor eXtréme teamu hlásili i další vyznavači outdoorových multisportovních závodů, až jsme vytvořili elitní tým pro akce tipu Red Bull Dolomitenmann, Outdortrophy, AdrenalinCup, WQF a další prestižní outdoorové mítinky. Máme zájem i o budování „hobby“ základny, která se může s elitním týmem nejen identifikovat, ale také těžit z jeho zkušeností a využívat podporu týmu nebo zvýhodněné nabídky týmových partnerů.
Členství ve " Spolku" je dobrovolné .Vyžadujeme jen kladný přístup ke sportu v přírodě, uhrazení ročního členského příspěvku na provoz spolku (provozní náklady teamu, příspěvek na společné oblečení, servis, administrativa, tréninky, účetnictví, zajištění sponzorů, rady, internet, propagace a další). Členství platí vždy na jeden rok od 1. ledna do 31. prosince, každý člen se svým vstupem zavazuje plnit všechny povinnosti a podmínky plynoucí ze stanov, každý člen se zavazuje podporovat náš elitní outdoorový tým vystupující pod názvem CZECH OUTDOOR eXtréme TEAM oblékáním teamového oblečení ( trička/ čepice) s logem teamu a logy sponzorů všude, kde jen to půjde a není v rozporu s etikou.
V týmu platí přísný a při porušení neomluvitelný zákaz užívání nedovolených prostředků (doping), každý podporovatel týmu bude prezentován na webových stránkách malým medailonkem s fotografií a budou zde uveřejňovány jeho výsledky a fotografie ze závodů, každý člen spolku obdrží tričko/čepičku zdarma ( každoročně po uhrazení celoročního příspěvku), každý musí mít věčně dobrou náladu a úsměv na tváři.
Při předčasném opuštění teamu či vyloučení z teamu z důvodu opětovného porušení některého z pravidel tato částka propadá ve prospěch teamu.
Každý člen se zavazuje na vybraných závodech vystupovat pod názvem Czech outdoor eXtréme team ( nebo pod zkratkou COET) a startovat v teamovém oblečení. Porušení pravidel formou startu za jiný team je trestáno v prvním případě smluvní pokutou 3.000 Kč, ve druhém případě vyloučením z týmu - nejedná se o starty s nutností startu za mateřský oddíl, klub, reprezentaci a další případy předem odsouhlasené.
Při porušení kteréhokoli z pravidel teamu bude dotyčný a pozván na kobereček k vysvětlení, při opětovném porušení kteréhokoli z pravidel bude pokutován 3 000,- Kč, při dalším opakovaném porušení dojde k okamžitému vyloučení dotyčného z teamu a odebrání všech výhod, které čerpal.
Každý člen je povinnen nejpozději 2 dny po skončení závodu poslat na e-mail tyto náležitosti: název závodu, trať, disciplínu, pořadí a čas sebe a zároveň vítěze, odkaz na web závodu, popřípadě i fotku (důležité pro sponzory).
Každý je povinnen zúčastnit předvánočního setkání teamu na předem stanoveném místě ( omluvou neúčasti je jen vlastní úmrtí………….) - smluvní pokuta 2.000 Kč).
Po každém požadujeme neustále dobrou náladu a úsměv na tváři. Požadujeme vzájemnou podporu a úctu k ostatním členům teamu
Podmínky členství týmu mohou být během roku upraveny a změněny
Přihláška

Přihlášení je jednoduché. Pošlete svojí krátkou charakteristiku (závodní i lidskou) a fotku s medailonkem na email podepište přihlášku a zašlete platbu ( viz tabulka níže) na účet 2500616599/2010, VS (jméno) a stanete se členem a podporovatelem našeho teamu. Těšíme se na vás.

Roční členský příspěvěk uhrazeno do 31. března
Osoba mladší 15 let 250,- Kč
Osoba mladší 18 let 500,-Kč
Ostatní fyzické osoby(dospěláci) 2 000,-Kč
Právnická osoba 2 500,-Kč
Při vstupu k pololetí 30. 6. 50% základního příspěvku.

Každý člen obdrží po uhrazení příspěvku každoročně : tričko/čepici ( dle výběru).

Závodníci zařazení do Czech Outdoor Extréme teamu mají startovné na vybraných světových outdoorových podnicích zdarma + závodní oblečení.

Reklama na webu :

celoroční 10 000,- Kč
půlroční 7 500,- Kč
čtvrtletní 5 000,- Kč
měsíční 2 500,- Kč 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky